Sygeplejerskestuderende: Viden om stomi-livet skal være visuel

Katrine og Julie fortæller om deres undersøgelse af forholdet mellem sygeplejersker og unge stomipatienter. Her beskriver de hvordan de fik ideen til projektet, deres udgangspunkt og hvad de fandt ud af.

(Billede: Stomiguiden.dk)

Mød de to sygeplejersker Katrine Gerløv og Julie Rasmussen:

De arbejder begge som sygeplejersker på Rigshospitalet i København, på afdelinger, som ikke har noget med mave-tarm at gøre, men da de skulle vælge, var der ingen tvivl om, hvad deres fælles interesse var. Det var unge stomiopererede med Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn, som forudgående forløb:

- Da vi skrev bachelor måtte vi slå hovederne sammen for at finde ud af, hvad vi egentlig havde af fælles erfaringer. Jeg, Julie, havde været på en gastro-kirurgisk afdeling, og Katrine havde været på operationsgangen, hvor man laver stomier. Her var vores fællesnævner, at vi havde haft lidt med stomipatienter at gøre – den ene lidt mere end den anden.

De fortæller med entusiasme Stomiguiden.dk, hvad de ville med bachelorprojektet:

- Vi fandt frem til, at vi gerne ville undersøge, hvordan de unge patienter med stomi oplevede sygeplejerskens støtte – da det ikke rigtig var belyst før.

Svar mig – tak

Det blev under projektet tydeligt, at flere unge før og efter en stomioperation mangler svar på de mange spørgsmål, de har i mødet med det ukendte og uudforskede. Det bliver desværre meget hurtigt til en praktisk procedure:

- Da vi interviewede vores informanter, fandt vi også ud af, at de manglede en støtte fra sygeplejersken. Det var mere problemløsningen, der blev set på og det blev hurtigt meget praktisk orienteret, det, som skete på hospitalet. Mange af dem vi interviewede følte også, at de ikke rigtig fik ordenligt svar på deres spørgsmål, fordi det hele gik lidt stærkt.

Det er ikke kun svar og en tillidsfuld støtte, som de unge føler er en mangel. Katrine og Julie forklarer videre, hvordan den information, som de unge stomiopererede får, kan forbedres.

Læs også: Forløbet før operationen

Fællesnævneren – der mangler noget visuelt!

Visuelt, visuelt, visuelt – det bedste er, når viden om livet med stomi kan ses og ikke kun læses i en papirfolder.

- Det, vi oplevede var, at de fortalte os, at de fik noget information før operationen, men at de havde en oplevelse af, at det var svært at tage informationen til sig. De manglede at få det visualiseret. Måske fik de en brochure, men mange var nødt til selv at søge på forskellige patientforenings-sites på internettet og selv finde information. De gik på Google og YouTube for at finde film om, hvordan en stomi egentlig ser ud, og hvordan det ser ud, når stomien bliver skiftet og så videre. Det var en fællesnævner for de fleste, som vi interviewede. De havde intet at forholde sig til – for eksempel 'hvordan ser jeg ud efter operationen?' Nogle begyndte selv at blogge omkring det og lave oplysningsvideoer for at hjælpe andre.

Da Stomiguiden.dk spørger ind til manglen på visuel kommunikation, er det et stort problem, fortæller Katrine og Julie. Det er et problem, men det kunne løses ved mere videomateriale eller foredrag, hvor en person, der har været det samme igennem, kommer ud til en snak med de unge.

- Der kunne helt klart opdateres på den information, som bliver givet. Det er egentlig kun en operationsbeskrivelse, som bliver udleveret – det er egentlig ikke særlig patientvenligt, hvis man har en masse følelser, som man brænder inde med.

Se også: Holly deler video af poseskift

Relationen betyder meget

Gennem bachelorprojektet fandt Katrine og Julie ud af, at behovene primært handlede om manglende støtte, viden og tillid til den unge patient.

- Det, vi fandt frem til, var, at det var en meget sårbar situation for patienten og det krævede en masse tillid for at åbne op og det blev meget intimt, at en anden skulle ordne stomiplejen. De havde et stort behov for at blive inddraget i det – men de følte ikke, at der var tid til det. Så de følte i stedet at sygeplejersken overtog plejen.

Der er flere aspekter ved problematikken, som de to sygeplejerskestuderende ikke kunne inddrage i deres bachelorprojekt. Her var fokus på patientens perspektiv, men der vil altid også være sygeplejerskens syn på sagen.

Læs også: Ny med stomi: Den seriøse og den knapt så seriøse huskeliste